PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ

V rámci plenárního zasedání jsme pro Vás připravili moderovanou diskusi, představení názorů významných zástupců z podnikatelské praxe, veřejné správy a akademické sféry na téma lidé a jejich potenciál pro budoucnost podnikání.

Účast na diskuzi přislíbili:

Moderuje:

Řečníci:

Jednání v sekcích

Anotaci a seznam řečníků najdete v odkazech na jednotlivé sekce:

1. sekce: „Moudrý se učí od každého“ (Tomáš Baťa)

A) Vzdělávání pro budoucnost 
B) Jak a proč sdílet znalosti

2. sekce: Podnikatelské výzvy, lidé a digitální svět

A) Jak držet krok a neusnout na vavřínech
B) Podnikatelské výzvy a nové business modely

3. sekce: Město a lidé v odkazu Tomáše Bati

A) Baťův odkaz pro strategický rozvoj města a kraje
B) Od Baťova Zlína ke smart city

4. sekce: Sdílení znalostí, kapacit a nových trendů ve strojírenství

 

 

Uložit odkaz do záložek.