15. 3. 2019

4. sekce: Sdílení znalostí, kapacit a nových trendů ve strojírenství

Do strojírenství rychle pronikají nové technologie, materiály, ale i způsoby práce a organizace procesů pro rychlý a nestabilní svět.  Aby firmy zvládly nové trendy, je potřebné se vzdělávat nejenom na manažerské úrovni, ale znalosti musí sdílet i specialisté, konstruktéři, vývojáři, technologové, materiáloví inženýři, procesní inženýři apod. Budeme diskutovat, jak vytvářet sítě, jak sdílet znalosti, kapacity a řešení nových trendů. Tématem bude rovněž přenesení Baťových principů do řízení současných strojírenských firem.

Panelová diskuse

Moderuje: Ján Košturiak

Úvodní prezentace: Ján Košturiak (IPA Slovakia)

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu, ve které propojuje inovátory a podnikatele. Mnoho energie věnuje rozvoji podnikání na školách, dlouhodobě spolupracuje s Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Pracuje v komunitě Dobrý pastier. V součastnosti vede Inno Lab – centrum pro inovační projekty v rámci sítě Inovato.

Řečníci:

 

Norbert Brath (Inovato Vráble)

Po absolvování studia na Mechanizačnej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitře nastoupil v roce 2000 do slovenského závodu nadnárodního koncernu Embraco, jeho prvním pracovištěm byl útvar logistiky a plánování výroby, potom oddělení kvality a o pět let později se stal šéfem vývoje pro Slovensko. Půl roku strávil přímo v brazilské centrále nadnárodní korporace. Od roku 2010 vedl tuzemskou fabriku, v roce 2016 se stal ředitelem globálního vývoje. V současnosti vede Inno Lab – centrum pro inovační projekty v rámci sítě Inovato.

 

František Červenka (Kovárna VIVA, a.s.)

 

Vystudoval obor strojírenská technologie na VUT v Brně. V průběhu své pracovní kariéry pracoval postupně v Železárnách Veselí nad Moravou, Ferromoravii Staré Město, Šroubárně Kyjov a od roku 2017 v Kovárně VIVA. V průběhu praxe prošel technickými, výrobními, ekonomickými a obchodními  útvary až po managerské pozice a tyto znalosti nyní uplatňuje při řízení firmy. V řízení využívá zejména selský rozum a metody štíhlého a inovativního podniku. Je předsedou představenstva a výkonným ředitelem.

 

Ota Horák (SpoluWorks Perfecta)

Obdivovatel Baťovské soustavy řízení, která umožnila obrovský rozmach firmy i v období řádící Velké hospodářské krize. Šéf firmy SpoluWorks Perfecta, jejíž produkty létají vzduchem jako součást mnohých známých letadel či jezdí po Marsu v MarsRoveru. Myšlenka spolupráce, která je jádrem BSŘ, funguje i pro SpoluWorks: Exportující 85% své produkce, byla v roce 2016 oceněna jako „Exportní příběh roku“. Spolupráce s pěti specializovanými dodavateli umožnila hlubokou digitální transformaci výrobního procesu firmy. SpoluWorks pak byly jednou ze 14 MSP firem z celé Evropy pozvaných na Digital Innovation Hubs Annual Event 2018, aby svými digitalizačními zkušenostmi inspirovali ostatní.

 

Michal Šimon (Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni)

Od roku 2007 působí na pozici vedoucího katedry průmyslového inženýrství a managementu na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Za tuto dobu se podílel na intenzivním rozvoji pracoviště, které je v současné době jedním z nejlepších a nejlépe vybavených pracovišť průmyslového inženýrství v ČR. Mezi základní aktivity a oblasti zaměření patří racionalizace a inovace procesů, logistika a tvorba layoutů, implementace metod průmyslového inženýrství, ergonomie a využití virtuální reality. V rámci dlouholetých projektových zkušeností a implementací metod a postupů v praxi se podílel na založení první Star up společnosti Fakulty strojní, Západočeské univerzity v Plzni – CIE s.r.o. (Centre for Industrial Engineering), která je zaměřena na transfer výše uvedených znalostí do podnikatelských subjektů.

 

Ľubomír Švec (Švec a SPOL, s.r.o.)

Ľubomír Švec začal podnikat hned na začátku devadesátých let, bez zahraničního kapitálu postupně vybudoval skupinu firem, které zaměstnávají více než 450 lidí. Jeho firmy se zaměřují na strojírenskou výrobu, konstrukci, vývoj a servis a vlastní téměř všechny technologie na výrobu nástrojů a součástek z plechu a obrábění velkých svařenců. Vyrábějí nástroje, součástky, svařence a jednoúčelové zařízení na balení a čistění. Realizují rovněž vlastní vývoj ultrazvuku a psacích strojů pro nevidomé. Ľubomír Švec rád sportuje a baví ho rozvíjet své firmy a připravovat je na budoucnost.