Plenární Jednání – zaloha

V rámci plenárního zasedání jsme pro Vás připravili moderovanou diskusi, kde dojde k zajímavému představení názorů významných zástupců z podnikatelské praxe, veřejné správy a akademické sféry na dané téma. Záštitu nad akcí převzali: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor Přečíst si víc oPlenární Jednání – zaloha[…]

KONTAKT

Konference Baťův odkaz Evropě Ing. Lucie Tomancová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Tel: +420 576 038 009, +420 734 644 571 E-mail: batuvodkaz@fame.utb.cz

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum Zlín nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín a budova rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín Parkování   Přímo pod budovou rektorátu UTB a Kongresového centra je podzemní parkoviště, které bude vyhrazeno řečníkům konference. Doporučujeme využít velké parkoviště Březnická s paušální sazbou 30,- Kč / Přečíst si víc oMÍSTO KONÁNÍ[…]

UBYTOVÁNÍ

Speciální ceny pro účastníky konference Baťův odkaz Evropě nabízíme v níže uvedených ubytovacích zařízeních. Ceny jsou platné od 18. 9. 2019 do 19. 9. 2019. Ubytování si zajišťují účastníci konference podle svých potřeb sami. Ubytování za zvýhodněných podmínek bude účastníkům konference poskytnuto při identifikaci heslem: Baťův odkaz Evropě. Interhotel Moskva a.s.**** náměstí Práce 2512, 760 Přečíst si víc oUBYTOVÁNÍ[…]

Doprovodný program

Výstavy Výstava „Baťa: Náš závod je závodem dělníků“ BAŤA – ZLÍN – ČESKOSLOVENSKO – MASARYKOVA DEMOKRACIE – BAŤOVA PROSPERITA Výstava osobních věcí Tomáše Bati Koučovací zóny Virtuální realita Večer ve vile Tomáše Bati Bližší informace naleznete zde: Doprovodný program.

PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ

V rámci plenárního zasedání jsme pro Vás připravili moderovanou diskusi, představení názorů významných zástupců z podnikatelské praxe, veřejné správy a akademické sféry na téma lidé a jejich potenciál pro budoucnost podnikání. Účast na diskuzi přislíbili: Moderuje: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. emeritní rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Řečníci: Ing. Ivan Baťka, generální ředitel, Fosfa Přečíst si víc oPLENÁRNÍ JEDNÁNÍ[…]

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky účastníků Přihlášku prostřednictvím on-line formuláře zašlete nejpozději do 16. 09. 2019. Přihláška je k dispozici zde.   Účastnický poplatek Ve výši 2.999,- Kč (bez DPH) zahrnuje konferenční poplatek, občerstvení, společenský večer ve vile Tomáše Bati. Na základě zaslání přihlášky (on-line) bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v Přečíst si víc oORGANIZAČNÍ POKYNY[…]

PROGRAM KONFERENCE

8.30-9.30 Registrace účastníků 9.30-12.00 Zahájení konference, plenární jednání (moderovaná diskuse) 12.00-13.00 Oběd 13.00-15.00 Jednání v sekcích 15.00-15.30 Přestávka s občerstvením 15.30-17.30 Jednání v sekcích 19.00-23.00 Společenský večer – Baťova vila (včetně komentované prohlídky Baťovy vily) Konference bude obohacena o řadu doprovodných akcí a prezentaci dobových materiálů.   Záštitu nad akcí převzali: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Přečíst si víc oPROGRAM KONFERENCE[…]

Konference Baťův odkaz Evropě 2019

Video z konference:   Tomáš Baťa: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech.“ „Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“ To platí i v dnešní době. Lidé, jejich Přečíst si víc oKonference Baťův odkaz Evropě 2019[…]