PROGRAM KONFERENCE

8.30-9.30 Registrace účastníků
9.30-12.00 Zahájení konference, plenární jednání (moderovaná diskuse)
12.00-13.00 Oběd
13.00-15.00 Jednání v sekcích
15.00-15.30 Přestávka s občerstvením
15.30-17.30 Jednání v sekcích
19.00-23.00 Společenský večer – Baťova vila (včetně komentované prohlídky Baťovy vily)

Konference bude obohacena o řadu doprovodných akcí a prezentaci dobových materiálů.

 

Záštitu nad akcí převzali:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města Zlína

Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu

Uložit odkaz do záložek.