Plenární Jednání – zaloha

V rámci plenárního zasedání jsme pro Vás připravili moderovanou diskusi, kde dojde k zajímavému představení názorů významných zástupců z podnikatelské praxe, veřejné správy a akademické sféry na dané téma.

Záštitu nad akcí převzali:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města Zlína

Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu

Účast na diskuzi předběžně přislíbili:

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,emeritní rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D. profesor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, emeritní profesor Fordham University v New Yorku

Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., předseda představenstva a generální ředitel Slováckých strojíren, a. s.

Ing. Ivan Baťka, generální ředitel, Fosfa a.s.

Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel, Continental Barum spol. s r.o.

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. , vědecko-výzkumný pracovník FaME UTB ve Zlíně, bývalý viceguvernér ČNB

Mgr. Václav Novák, MBA,  krizový manažer, vlastník M. L. Moran, a.s.

 

Medailonky jednotlivých řečníků najdete zde.

 

 

Jednání v sekcích

Program a témata

1. sekce: „Moudrý se učí od každého“ Tomáš Baťa

A) Vzdělávání pro budoucnost 
B) Jak a proč sdílet znalosti

2. sekce: Podnikatelské výzvy, lidé a digitální svět

A) Jak držet krok a neusnout na vavřínech
B) Podnikatelské výzvy a nové business modely

3. sekce: Město a lidé v odkazu Tomáše Bati

A) Baťův odkaz pro strategický rozvoj města a kraje
B) Od Baťova Zlína ke smart city

4. sekce: Trendy, spolupráce a síťování v praxi

A) Sdílení znalostí, kapacit a nových trendů v oblasti strojírenství
B) Trendy a zkušenosti v podnikání rodinných firem

Uložit odkaz do záložek.