15. 3. 2019

1. sekce: „Moudrý se učí od každého“ Tomáš Baťa

Vzhledem k aplikaci nových technologií, robotiky a umělé inteligence se předpokládá, že do 20 let zanikne téměř polovina současných pozic. To vyvolává otázky, jaké znalosti, dovednosti a kompetence u svých zaměstnanců budou firmy potřebovat, a jak měnit přístupy ke vzdělávání, aby tyto potřeby byly naplněny. Navíc stávající podnikatelské prostředí je velmi dynamické a velmi je ceněna flexibilita a inovativnost. Aby těchto charakteristik firmy dosáhly, potřebují mimo jiné naplno využít lidský potenciál. A to se neobejde bez vytváření prostředí podporujícího sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Pojďme společně diskutovat o otázkách budoucích potřeb zaměstnavatelů, o cestách, jak se na ně připravit, i o tom, jak v organizacích podpořit sdílení znalostí.

Panelová diskuse

A) Vzdělávání pro budoucnost  13-15 hodin

Moderuje: Adriana Knápková a Pavla Staňková

Úvodní prezentace: Peter Krištofovič (Salve Group, a.s.)

Patří ke špičkovým koučům, motivátorům a k velkým obdivovatelům myšlenek Tomáše Bati. Je autorem několika publikací, na slovenských středních školách sponzoroval rozsáhlý vzdělávací cyklus „Poznej své peníze“ a loni otevřel dívčí internát v Keni. Získal řadu ocenění doma i v zahraničí. V roce 2015 napsal knihu „Buď chceš, alebo nechceš. Ostatné sú kecy“. Snem Petera Krištofoviče  je vybudovat alternativní formu vzdělávání prostřednictvím podnikatelské univerzity, kterou chce provozovat formou franšízy.

 

Řečníci:

Jana Geršlová (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vystudovala historii a germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, věnovala se hospodářským dějinám ve Slezském ústavu Akademie věd. Habilitovala se v oboru národohospodářství, je profesorkou ekonomie. Odborně se věnuje hospodářským dějinám 19. a 20. století, zejména vývoji podnikání, profilům firem i podnikatelů, podnikatelské etice, otázkám žen v podnikání, ale také transformaci hospodářství ve 20. století. Přednáší na univerzitách v Drážďanech, Vídni, Kolíně nad Rýnem, Bonnu, je členkou řady vědeckých rad vysokých škol. Přednáší na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 

Hana Lavičková (Národní ústav pro vzdělávání)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ a následně úspěšně dokončila doktorské studium v oboru Pedagogika (dizertační práce v oblasti čtenářské gramotnosti). Od roku 2010 pracovala současně ve školní praxi i na akademické půdě – jako učitelka 1. a 2. třídy ZŠ a odborná asistentka Katedry českého jazyka a literatury PdFMU. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, od roku 2018 vede Pedagogický kabinet českého jazyka pro učitele Zlínského kraje a působí jako členka expertního týmu NÚV v Praze v oblasti přípravy revize kurikula školní literární výchovy.

 

Radúz Mácha (Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.)

Absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TUO a VUT Brno. V minulosti pracoval jako ředitel závodu výroby barevných TV obrazovek v TESLA Rožnov, později v oblasti zahraničního obchodu na trhu Běloruské republiky, jako OSVČ v oblasti činnosti organizačních a ekonomických poradců. Deset let byl ředitelem dvou výrobně-obchodních společností. V současné době je ředitelem a statutárním orgánem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

 

 

Martin Mušinský (Continental Barum s.r.o.)

Od roku 2006 působí ve společnosti Continental Barum, s.r.o. v rámci HR divize v nejrůznějších oblastech. Především na odboru rozvoje a vzdělávání, kde byl garantem rozvojových vzdělávacích programů pro vedení lidí,  zajišťoval spolupráci a komunikaci s vysokými školami a vytvářel pracovní skupiny. Dlouhodobě pracoval jako Employer Branding & Recruiter manager, kde měl na starosti tvorbu atraktivní značky zaměstnavatele a podporu náboru zaměstnanců. V současné době působí na pozici Talent Management & Organizational Development Country Coordinator Czech Republic a pomáhá zajišťovat další rozvoj celé společnosti Continental v oblasti vzdělávání a práce s lidmi.

 

Iveta Táborská (Krajská hospodářská komora Zlínského kraje)

Vystudovala obor Právní úprava veřejné správy, působila dlouhodobě jako asistentka poslance a ve vedení města Vsetína jako místostarostka a starostka. V současnosti působí na pozici ředitelky Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. V rámci působení v KHK se zabývá tématem vzdělávání a zaměstnanosti pro budoucí potřebu Zlínského kraje, sběrem a vyhodnocováním dat regionálního trhu práce. V rámci působení na KHK pomáhá vytvářet platformu pro setkávání živnostníků, podnikatelů a firem a spojnici mezi školami a firmami. Koordinuje akce v rámci Paktu zaměstnanosti s cílem souladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

 

 

Adriana Wiegerová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Vystudovala obor pedagogika – biologie na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. V současné době pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve  Zlíně. Profesně se zabývá prioritně didaktikou přírodovědného vzdělávání a pedeutologií. V současné době se zaměřuje na téma kariérního směřování mladých akademických pracovníků. Od roku 2016 je členkou Vědecké rady edice Pedagogika na FHS UTB, členkou České asociace pedagogického výzkumu, České pedagogické společnosti, Asociace předškolní výchovy a European Association for Research on Learning and Instruction.

Panelová diskuse

B) Jak a proč sdílet znalosti 15,30-17,30 hodin

Moderuje: Jana Matošková a Lucie Tomancová

Úvodní prezentace: František Hroník  (agentura Motiv P s.r.o.)

Původním vzděláním je klinický psycholog. Od roku 1996, kdy založil poradenskou a vzdělávací společnost Motiv P působí ve firemní praxi. Motiv P patří ve svém oboru k předním společnostem působící na českém a slovenském trhu. Udává trend a přináší inovace. František Hroník je autorem deseti odborných knih (CPress, Grada, Era, MotivPress), které se vztahují k managementu a HR. Pracuje jako lektor, kouč, mentor pro řadu předních společností v ČR a na Slovensku. Přednáší na studiu MBA a vysokých školách (FSS MU Brno a FF UK Praha).

 

Řečníci:

Zdeněk Bílek (Česká manažerská asociace)

Ambasador a předseda regionálního klubu Morava České manažerské asociace. V současné době je součástí týmu švýcarské skupiny Infoteam Sales Process Consulting

AG, která je zaměřena na zvyšování prodejní výkonnosti a leadership. Zdeněk Bílek je tvůrcem několika úspěšných týmů. Po zkušenostech v 80tých letech s vedením různých projektů ve stavebním provozu využil příležitosti a vybudoval tým na využívání nových technologií. Říká: „Na schopnosti si vzájemně naslouchat a předávat si zkušenosti a znalosti se dá postavit výkonný a sebevědomý tým. Ten je pak připraven se pustit do vyhledávání a využívání příležitostí, o kterých možná zatím ani neví, ale které se na nás valí proudem s probíhající změnou prostředí kolem nás. Podporuji takový styl myšlení a spolupráci.“ Je držitelem ocenění v soutěži Manažer roku 2014 a 2015.

 

Jiří Gistr (Avex Steel Products s.r.o.)

Majitel a jednatel ryze české strojírenské společnosti Avex Steel Products, která funguje již od roku 1994. Firma se pod jeho vedením stala světovým pojmem ve vývoji a výrobě individuálních ocelových skladových a přepravních systémů. Současně byla ověnčena mnoha cenami za inovace, kvalitu či společenskou odpovědnost. Ve firmě se ctí pravidlo čtyř, „inovace, efektivita, kvalita a cena“.  Modernizace, automatizace, robotizace a inovace jsou na denním pořádku, stejně jako výroba řízena digitálně přes iPady.  Hlavním krédem majitele je: „Neustálé zlepšování je naší cestou.“

 

Pavel Gruber (Lékaři bez hranic, o. p. s.)

Motto: „Lékař vašeho nepřítele není vaším nepřítelem.“ Vystudoval Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity se specializací na mezinárodní vztahy. V devadesátých letech pracoval krátce s Člověkem v tísni v Bosně. Po skončení války odešel do komerčního sektoru. K humanitární pomoci se vrátil v roce 2006, kdy pracoval jako vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci v organizaci Charita ČR. V minulosti působil rovněž jako předseda správní rady Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. V Lékařích bez hranic je zaměstnán od roku 2011, působí na pozici ředitele. Zúčastnil se například misí v Indonésii nebo na Haiti, s Lékaři bez hranic vyjel na Ukrajinu.

 

 

Jiří Halousek (IReSoft, s.r.o.)

Člověk plný energie, který se baví tím, že společně se svým týmem vytváří z IReSoftu firmu, pro kterou stojí za to pracovat. Říká, že práci nelze oddělovat od osobního života a proto raději vytváří takovou firmu, která je spíš životním stylem, než klasickým zaměstnáním. Chce, aby se jeho lidé mohli spolupodílet na tom, kam firma bude dál směřovat a už dávno se nepovažuje za nejchytřejšího ve firmě.

 

Barbora Pencová (GE Aviation Czech s.r.o.)

Začala svou kariéru v GE Capital jako personální specialistka, kde se mimo jiné zaměřovala na digitalizaci HR procesů. Následně působila ve společnosti T-Mobile jako HR Manažer, kde podporovala divizi Technology v České republice. Její další pracovní zkušeností byla role vedoucí organizačního rozvoje ve skupině ČEZ. V roce 2008 se znovu vrátila do GE, kde byla v návaznosti na akvizici společnosti Walter zodpovědná za integraci společnosti do struktur GE Aviation, včetně budování firemní kultury v souladu s GE standardy. Aktuálně působí jako ředitelka lidských zdrojů v GE Aviation Czech. Od roku 2010 se také věnuje CSR iniciativám, působí jako sponzor Dobrovolnické organizace GE v ČR a zároveň vede v rámci střední a východní Evropy GE Women’s Network, která se zaměřuje na podporu profesní kariéry žen.

 

Jaroslava Vaculčiaková (ANTEA Consulting, s.r.o.)

Je zkušenou trenérkou a konzultantkou v oblasti komunikace, soft skills, leadershipu a zvyšování výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců. Pracuje s jedinečnými technikami NLP a zahraničním know-how z oblasti efektivní komunikace, emoční inteligence, zvyšování lidského potenciálu a dosahování cílů. Je absolventkou certifikovaného tréninku the American Board of NLP v Londýně a mezinárodní certifikovanou trenérkou metodologie DISC. V období své patnáctileté profesionální kariéry poskytuje tréninky a poradenství mnoha významným firmám, manažerům i politikům. Přednáší na odborných konferencích a univerzitách, je odborným garantem úspěšné Trend konference „Od Manažera k lídrovi“.