12. 3. 2019

Plenární jednání

 

prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Dlouholetý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na jejímž založení má významné osobní zásluhy. Vybudoval stabilní konkurenceschopnou univerzitu, která si získala respekt v ČR i zahraničí. Působil na VUT v Brně, Chalmers University of Technology Gothenburg, East China University of Science and Technology a Chengdu University of Technology. Zastával  funkci prezidenta The Polymer Processing Society se sídlem v USA. Je světově uznávaným vědcem v oblasti polymerních věd. Na svém kontě na Web of Science má přes 2500 citací a více než 200 publikací. Je členem řady mezinárodních i národních vědeckých a odborných organizací, četných vědeckých a oborových rad univerzit, působí jako školitel v doktorských studijních programech.

Řečníci:

Ing. Ivan Baťka (Fosfa a.s.)

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod. Od r. 1990 působil jako soukromý podnikatel. V roce 1998 založil rádio Impuls – nejúspěšnější celoplošnou stanici v ČR. V letech 1999 – 2000 pracoval jako obchodní ředitel v energetické společnosti ČEZ, a.s. Od roku 2002 je generálním ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti FOSFA. Založil FOSFA Univerzitu, jako nástroj pro vzdělávání a rozvoj podnikových týmů – inspiraci čerpal u Tomáše Bati.  

PaedDr. Alena Gajdůšková (Parlament České republiky)

Poslankyně Parlamentu ČR, dlouholetá členka a nyní předsedkyně Správní rady UTB, členka představenstva Masarykovy demokratické akademie. Původní profesí učitelka, další kvalifikace v oblasti personalistiky a veřejné správy. Bývalá senátorka a I. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, odborná mluvčí ČSSD pro oblast vědy, výzkumu a inovací, poradkyně premiérů V. Špidly a B. Sobotky. Nyní místopředsedkyně sociálního výboru, členka zdravotnického a petičního výboru, kromě dalšího členka podvýboru sněmovny pro udržitelný rozvoj a pro svobodu slova. Členka PNND (Sdružení parlamentářů proti jadernému zbrojení a za odzbrojení). V parlamentní práci se nyní věnuje především sociální politice a zdravotně sociálnímu pomezí. Dalšími jejími tématy jsou udržitelný rozvoj a ochrana svobody slova.

 

 

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. (KPMG)

Narodil se ve Zlíně, vystudoval VŠE v Praze a University of Surrey ve Velké Británii. Český ekonom, bankéř a publicista, většinu svého dosavadního profesního života zasvětil České národní bance, od roku 2006 byl členem bankovní rady ČNB, mezi lety 2008 a 2018 zastával funkci viceguvernéra ČNB. Publikoval více než 300 populárních a odborných článků. Přednášel na řadě míst světa, zejména o měnové politice a centrálním bankovnictví. Je vědeckým pracovníkem FaME, přednáší rovněž pro „Nadané studenty“. Je dlouholetým členem vědeckých rad FaME a UTB ve Zlíně. Nyní pracuje jako ředitel pro oblast finančních institucí ve společnosti KPMG.

Ing. Martin Horsák  (Baťa Central Europe)

 

 

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. (EDUin)

Publicista, analytik, profesionální provokatér veřejné diskuse v oblasti vážných společenských otázek. Vedoucí komunikace a analýzy v think tanku EDUin, autor každoročního Auditu vzdělávacího systému v ČR, jeden z autorů knihy 2036, která se dívá do budoucnosti (nejen) vzdělávání. Spolupracovník Aspen Institute Central Europe, centra současného umění DOX. Mluvčí Českých elfů, občanské iniciativy zaměřené na boj s dezinformacemi v kyberprostoru. Editor kritického deníku Britské listy, publikující napříč českými médii. Řečník (TEDx, Colours of Ostrava), moderátor (TEDx, Ji.hlava). Absolvent Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií MU v Brně a doktorského studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze.  

Ing. Libor Láznička, Ph.D. (Continental Barum s.r.o.)

Narodil se ve Zlíně, vystudoval VŠCHT v Praze. Absolvoval dvouletou stáž v centrále koncernu Continental AG v Hannoveru. V letech 2003 – 2005 působil v Continental Matador Púchov jako ředitel výroby. V současnosti působí ve funkci jednatele firmy Continental Barum v Otrokovicích. Po svém nástupu do nejvyšší funkce v závodě Otrokovice vybudoval mladý efektivní tým s vysokou dynamikou, orientovaný na další budoucnost podniku. Je místopředsedou Správní rady UTB ve Zlíně, členem Vědecké rady UTB ve Zlíně, přednáší pro „Nadané studenty“ na Fakultě managementu a ekonomiky.  

Mgr. Václav Novák, MBA  (M. L. Moran, a.s.)

Absolvent Karlovy univerzity v Praze, MBA získal na University of Phoenix. Spoluzakladatel a senior managing partner M.L. Moran, ve své profesní praxi se věnoval téměř výhradně krizovému managementu. Celkem pracoval na více než 20 projektech, z nichž mezi ty nejvýznamnější patří restrukturalizace skupiny Expandia, restrukturalizace holdingu Vítkovice, krizové financování Setuza, příprava záchranného plánu ČSA. Přednáší na řadě odborných akcí pořádaných FaME UTB ve Zlíně  např. Baťova manažerská škola, konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi,  přednáší také pro „Nadané studenty“.    

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. (Slovácké strojírny, a. s.)

Předseda představenstva a generální ředitel Slováckých strojíren, a. s. Za svou dosavadní práci byl mnohokrát oceněn, např. v roce 2003 byl vyhlášen Podnikatelem Zlínského kraje, v roce 2005 obdržel Cenu města Uherského Brodu, v roce 2014 byl v soutěži Osobnost Zlínského kraje první. V roce 2016 byl finalistou celostátní soutěže Ernest Young podnikatel roku. V roce 2009 získal od rektora VUT Brno Zlatou medaili Vysokého učení technického v Brně za významné úspěchy v praxi a zásluhy o rozvoj VUT. Působí v komisi rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů, je členem Tripartity Zlínského kraje za podnikatele. Je členem Vědecké rady UTB ve Zlíně a VUT v Brně a přednáší pro „Nadané studenty“ na Fakultě managementu a ekonomiky UTB.

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fordham University v New Yorku, NY, USA)

Působí na Fordham University v New Yorku, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology v Kanpuru. Působí rovněž jako mezinárodní konzultant mnoha podniků, institucí a vlád. Přední, nejvíce citovaný český ekonom, podle globálního citačního indexu. Odborník v oblastech strategie, řízení znalostí, soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů a podnikového řízení. Celoživotní zastánce kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice.