ORGANIZAČNÍ POKYNY

Přihlášky účastníků Přihlášku prostřednictvím on-line formuláře zašlete nejpozději do 16. 09. 2019. Přihláška je k dispozici zde.   Účastnický poplatek Ve výši 2.999,- Kč (bez DPH) zahrnuje konferenční poplatek, občerstvení, společenský večer ve vile Tomáše Bati. Na základě zaslání přihlášky (on-line) bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v Přečíst si víc oORGANIZAČNÍ POKYNY[…]

PROGRAM KONFERENCE

8.30-9.30 Registrace účastníků 9.30-12.00 Zahájení konference, plenární jednání (moderovaná diskuse) 12.00-13.00 Oběd 13.00-15.00 Jednání v sekcích 15.00-15.30 Přestávka s občerstvením 15.30-17.30 Jednání v sekcích 19.00-23.00 Společenský večer – Baťova vila (včetně komentované prohlídky Baťovy vily) Konference bude obohacena o řadu doprovodných akcí a prezentaci dobových materiálů.   Záštitu nad akcí převzali: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Přečíst si víc oPROGRAM KONFERENCE[…]

Konference Baťův odkaz Evropě 2019

Video z konference:   Tomáš Baťa: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech.“ „Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“ To platí i v dnešní době. Lidé, jejich Přečíst si víc oKonference Baťův odkaz Evropě 2019[…]