Konference Baťův odkaz Evropě 2019

Video z konference:

 

Tomáš Baťa: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech.“

„Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“

To platí i v dnešní době. Lidé, jejich znalosti, dovednosti, postoje, způsoby vzdělávání a sdílení poznatků v podmínkách měnícího se světa jsou klíčem pro úspěšné fungování jakéhokoliv podniku.

Přijďte diskutovat o tomto tématu s odborníky, s osobnostmi firemního, vzdělávacího a veřejného života.

Uložit odkaz do záložek.