15. 3. 2019

2. sekce: Podnikatelské výzvy, lidé a digitální svět

Podnikání bylo životem a posláním Tomáše Bati. Stejně tak i v dnešní době je podnikání stále atraktivní a chceme, aby tak zůstalo i nadále. Chceme, aby podnikatel mohl hrdě hlásat, že je podnikatelem, a že dává práci desítkám, stovkám, či tisícům lidí. Samozřejmě, že moderní doba si vyžaduje nové myšlení a nové podnikatelské přístupy. Ale podnikatelská duše, ta zůstává stále stejná. Podnikání se diverzifikovalo, vytvořila se celá řada nových oborů, je možné využít celou plejádu podpůrných nástrojů.  Pojďme společně diskutovat, jak lze úspěšně realizovat podnikání (4.0) v dnešní „moderní“, globální, ovšem někdy uspěchané době.

Panelová diskuse

A) Jak držet krok a neusnout na vavřínech 13-15 hodin

Moderuje: Boris Popesko a Petr Novák

Úvodní prezentace: Petr Beneš (6D Academy)

Působil přes 20 let v bankovnictví. V roce 2016 spoluzaložil firmu 6D Academy, která pomáhá firmám i jednotlivcům adaptovat se na technologické a společenské změny. Věnuje se dopadům digitalizace nejen na svět byznysu a sociální prostředí, ale i tomu, jak současná civilizační revoluce proměňuje naše individuální zvyky a hodnoty. Snaží se o propojování světa korporací a startupů, působí jako Expert/Mentor v startupovém inkubátoru UP21, kde pomáhá uvádět do života inovativní podnikatelské záměry začínajících firem.

Řečníci:

Jirka Doležal (DOLLER)

Spoluzakladatel projektu motivačního diáře DOLLER a zároveň student doktorského programu na UTB. Ve škole působil v akademickém senátu, účastnil se řady studentských i vědeckých soutěží, stáží doma i v zahraničí, což dalo vyniknout úžasné neorganizovanosti a chaosu. I díky tomu si uvědomil, jak důležité je umět si zorganizovat čas a mít jasnou vizi, a tak vzniknul projekt DOLLER. Dnes je již přes 100 000 DOLLERů u fanoušků a na firmě vidí, jak je klíčové být nastaven na celoživotní vzdělávání, znát sám sebe a mít dobrou sebeorganizaci a disciplínu.

 

 

Jiří Hnilica (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Je prorektorem  pro mezinárodní vztahy na VŠE Praha, vedoucím katedry strategie a vedoucím Centra pro rodinné firmy na Fakultě podnikohospodářské VŠE. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Jiří Hnilica působil na University of Aarhus (Dánsko), na University of Denver (USA) a v současnosti je také hostujícím profesorem na Bocconi University. Je držitelem certifikátu CFBA (Family Business Advising).

 

 

Radomír Lapčík (TRINITY BANK a.s.)

Vystudoval VUT v Brně a obchodní právo na Nottingham Trent University. Již čtvrtstoletí se pohybuje v oblasti bankovnictví, působí na pozici předsedy představenstva Trinity Bank, a.s. a předsedy dozorčí rady SAB Finance, a.s. V roce 2008 byl vyhlášen Podnikatelem roku Zlínského kraje a v roce 2012 obdržel čestné vyznamenání Zlínského kraje za rozvoj podnikání v regionu. Mnoho let se věnuje výuce na akademické půdě, na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně přednáší témata z finanční matematiky a bankovnictví, aktivně podporuje projekt pro nadané studenty. Je členem Vědecké rady FaME a Vědecké rady UTB.

 

Vladimír POLÁŠEK (VITAR, s.r.o.)

Vladimír Polášek je generálním ředitelem a spolumajitelem tradičního zlínského výrobce vitaminových přípravků VITAR. Správu rodinné firmy od svého otce převzal v roce 2005. Pod jeho vedením VITAR zčtyřnásobil obrat, významně rozšířil výrobkové portfolio, získal dlouhodobou licenční smlouvu na německou značku pitíček Capri-Sun a stal se naprostou jedničkou mezi doplňky stravy v českém i slovenském retailu. Ve firmě prošel pozicemi v marketingu, výrobě i obchodu a získal tak detailní vhled do jejího fungování. O dalším směřování VITARu má jasnou představu, svůj tým dokáže motivovat a vést ke společným cílům. Umí hledat originální řešení problémů a neváhá se vydat po nových cestách. Jeho sociální cítění se projevuje v mnoha charitativních aktivitách, mj. je členem Rotary clubu Zlín.

 

Vladimír Slezák (Siemens AG Slovensko)

Vystudoval na Slovenské vysoké škole technické (dnešní Slovenská technická univerzita), zaměření na stroje pro chemický a potravinářský průmysl.  V 80. letech působil ve společnostech TECHNOPOL, a.s. a WAVO Trans, s.r.o. Ve společnosti CSK – IMS, s.r.o., vykonával do roku 1994 funkci vedoucího obchodně-technického oddělení. Následujících pět let působil jako vedoucí technického a obchodního oddělení, později jako prokurista společnosti Schenck Slovakia, s.r.o. Do firmy Siemens s.r.o. přešel v roce 1999, kde nejdříve působil ve funkci akvizitéra, později jako vedoucí divize Automatizační techniky a pohonů. V roce 2002 se stal technickým ředitelem a jednatelem společnosti. Od prosince roku 2008 působí jako generální ředitel a představitel koncernu Siemens AG na Slovensku. V současnosti je aktivně činný např. i jako místopředseda Slovenské obchodní a průmyslové komory, člen Slovensko-německé obchodní a průmyslové komory, člen představenstva Slovensko-rakouské obchodní a průmyslové komory, předseda správní rady a člen vědecké rady STU Bratislava apod.

 

David Vítek (NWT a.s.)

Spolumajitel holdingu NWT. Firmu založil už před více než 20 lety a v prostředí divokých devadesátých let se z ní okamžitě stal dravec v oblasti IT technologií. Firma zaváděla do České republiky technologické novinky a k tomu postupně nabalovala další oblasti podnikání. „Začal jsem už na střední škole, protože mám takovou vlastnost, že si něco koupím, vyzkouším, a zase prodám,“ upřesňuje David Vítek. K vybudování obřího holdingu je však třeba něco více než klučičí touha vyzkoušet si technologické vychytávky. Je to vize. A právě David Vítek je vizionář, který pak tyto své vize přetváří v realitu do podoby celé řady zajímavých start-upů.

Panelová diskuse

B) Podnikatelské výzvy a nové business modely 15,30–17,30 hodin

Moderuje: Gabriela Končitíková a Jan Mašek

Úvodní prezentace: Ivan Baťka (Fosfa a.s.)

V roce 1988 ukončil studium na Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V devadesátých letech začal soukromě podnikat a navázal tak na podnikatelskou tradici svého dědečka. V roce 1999 založil Rádio Impuls, z kterého s týmem spolupracovníků vytvořil nejposlouchanější celoplošnou rozhlasovou stanici v zemi. Od roku 2002 je generálním ředitelem a předsedou představenstva rodinné firmy Fosfa a.s., ta je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, má výrobní závody nejen v Česku, ale i v Německu a Kazachstánu.   Jako Life Science společnost vyvíjí a vyrábí také vlastní řadu přírodních produktů nejvyšší kvality pro péči o tělo a domácnost Feel Eco a vybudovala a rozvíjí první vertikální farmu v České republice. Zároveň ve spolupráci s VUT Brno vyvíjí vlastní digitální dvojče, které doufá, že umožní jednoho dne vyvážet Fosfě nejen podukty, ale i komplexní systémově integrované organismy. Dlouhodobě se hlásí k odkazu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati.

Řečníci:

Eva Klabalová (Kave footwear) 

Designérka Eva Klabalová je v mnoha ohledech vzácný úkaz. V necelých třiceti letech vede vlastní obuvnickou značku tenisek vyráběných ve Zlíně z odpadových materiálů, přednáší na UTB, učí obuvnické workshopy po celém světě a o radu ji prosí majitelé mnoha zahraničních firem. Navzdory řadě světových úspěchů nezapomněla ani na rodné Česko – velkým i menším společnostem, továrnám a korporacím tu prostřednictvím svého talentu a nadšení ukazuje, že obuvnické řemeslo jde dělat jinak – lépe, uvědoměleji, s maximální snahou o udržitelnost a ohleduplnost k planetě.

 

Ján Košturiak (IPA Slovakia, s.r.o.)

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhodobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědělského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu, ve které propojuje inovátory a podnikatele. Mnoho energie věnuje rozvoji podnikání na školách, dlouhodobě spolupracuje s Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Pracuje v komunitě Dobrý pastier. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě.

 

Stanislav Martinec (KOMA MODULAR s.r.o.)

V roce 1992 založil firmu KOMA MODULAR s.r.o., která je specialistou na modulární výstavbu. Firma postupnými inovacemi výrobků a procesů dosáhla významného postavení na českém a evropském trhu. Firma během více než dvaceti let své existence získala řadu ocenění; v roce 2010 se stala Inovační firmou Zlínského kraje. V roce 2015 se stala dodavatelem pavilonu České republiky na světovou výstavu EXPO v Miláně. V témže roce jí byl udělen titul firma roku 2015. Nyní skupina firem, pod značkou KOMA, trvale popularizuje nový obor modulární výstavby.

 

 

Jan Mašek (Red Button)

Vybral si inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde si, díky obrovské svobodě a důvěře, mohl vyzkoušet v praxi, jaké to je, se naprosto otevřít okolnímu světu, jak inspirovat ostatní, jak propojovat věci, které se zdají být neslučitelné, jak otevírat témata, která často bývají tabu, jak nalézt zkratky a vůbec jak vytvářet lepší prostředí kolem sebe… Po této cestě se snaží kráčet i dále. Pomáhají mu k tomu inovační techniky a metodiky, které si osvojil, síť lidí, kteří uznávají a žijí podobné hodnoty, houževnatost, smysl pro humor a také v neposlední řadě štěstí a jeho rodina.

 

Václav Staněk (Vasky.cz)

 

Václav Staněk je majitelem, či spolumajitelem pěti firem, v současnosti je rovněž vysokoškolským studentem. První firmu zakládal již ve svých 18 letech. Firma Vasky.cz v baťovském Zlíně vyrábí kvalitní kožené boty již 3 roky, prodejny má ve Zlíně i v Praze. V roce 2018 dokázala prodat více než nad 5000 párů bot s tržbami 12,5 mil. Kč, v roce 2019 je v plánu výrobu a prodej ztrojnásobit. Václav Staněk rovněž podniká ve firmách Wuders (nábytkářská firma), Bagind (kvalitní kožené batohy), Inhubo (marketingová agentura), či Paon (dámské spodní prádlo). Ve svých 21 letech se umístil v žebříčku Forbes 30 pod 30.

 

Jozef Šiška (Jožko Farmárik)

 

Jozef Šiška má 34 let a pochází z Piešťan. Je zakladatelem největší prodejní sítě obchodů se sýrovými a masově-uzenými výrobky na Slovensku. Je představitelem ambiciózního podnikání, které představuje návrat k tradičním produktům. Mnoho let pracoval v zahraničí, ale nakonec se rozhodl vrátit se do své rodné země a založit firmu Jožko Farmárik, která podporuje malé a střední výrobce slovenských tradičních výrobků.

 

 

Robert Zatloukal (KHK, Promens, a.s.)

Působí jako ředitel společnosti RPC Promens Zlín, která je vývojovým a systémovým dodavatelem plastových dílů pro zákazníky jako Iveco, Volvo, Škoda VW, Rostselmash, Zetor a jiné. Začínal zde jako spoluvlastník, jednatel a předseda představenstva, po prodeji podniku v roce 2005 pokračuje ve funkci ředitele společnosti. Je prvním lektorem v ČR a SR, který školí své pracovníky v oblasti 7 návyků efektivních lidí  (Franklin Covey). Od roku 2017 je předsedou Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, která má oblast vzdělávání a zaměstnanosti jako prioritu.