Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

DOPROVODNÝ PROGRAM

Hlásím se k Baťovi

„Hlásím se k Baťovi“ je název vznikajícího souboru fotografií lidí, jejichž život byl spojen s Tomášem Baťou a jeho filozofií. Převážná část fotografií vyobrazuje někdejší mladé muže a ženy, kteří studovali Baťovu školu práce. Autorem vznikající výstavy je Tomáš Pavlíček (nar. 1976), který své dílo představuje slovy: „Tomáš Baťa a jeho následovníci vytvořili mezi lety 19001948 z města Zlína centrum své světové obuvnické říše. Baťovo město, závody i každá pracovní pozice, byly založeny na nejlepších myšlenkách, pracovním výkonu, solidaritě, sociálním statusu a spravedlivé odměně. Lidé na fotografiích jsou jedni z posledních žijících, kteří prožili největší období rozvoje Baťových závodů přerušené 2. světovou válkou a ukončené znárodněním Komunistickou stranou Československa v roce 1948. Někteří vystudovali Baťovu školu práce nebo pracovali pod jeho vedením. Jiní vyrůstali v rodině pod vlivem Baťovských ideálů a celý život se jich drželi. Všechny je spojuje pracovitost, poctivost, ohleduplnost a velká dávka optimismu.“

V rámci doprovodného programu konference bude vystaveno deset fotografií osobností, které se hlásí k Baťovi.

Výstava dobových fotografií města Zlína

K vidění budou doposud nepublikované fotografie z života obyvatel města Zlína v období 1930–1940. Tyto fotografie umožní návštěvníkovi konference poznat město Tomáše Bati v období jeho největšího rozmachu. Fotografie pochází ze soukromé sbírky a byly digitalizovány z původních negativů. Na fotografiích jsou zachyceny rozestavěné budovy, lidé vstupující do továrního areálu a atmosféra města.
Plakáty firmy Baťa

Marketingová reklama firmy Baťa se řídila přísnými pravidly, jak má firemní plakát vypadat, jaké informace bude sdělovat, komu je určen, kde a kým bude vyvěšen. Reklamní oddělení firmy Baťa muselo postupovat podle předepsaných pravidel, protože plakátovací plochy byly přísně sledovány. Výstava dobových plakátů nabízí návštěvníkovi možnost sledovat vývoj grafické úpravy plakátů – od plakátů, které byly typické větším množstvím textu, až po obrázkové, téměř bez textu.

Součástí doprovodného programu konference je výstava dobových plakátů firmy Baťa. Ke zhlédnutí budou vystaveny jak známé plakáty, které obletěly svět, tak také ty, které řadíme mezi méně známé, v současné době téměř raritní.


Výstava dobového tisku

Firma Baťa se zasloužila velkou měrou o rozvoj tiskovin ve Zlínském kraji. Mezi nejznámější tiskoviny patřily noviny Sdělení zaměstnancům firmy Baťa, později noviny Zlín. Málokdo však ví, že firma vydávala mnoho dalších novin a časopisů. Mezi nejzajímavější řadíme např. časopis Průkopník průmyslového podnikání, který radil podnikatelům a živnostníkům, jak zlepšit svou činnost. Časopis Výběr seznamoval širokou veřejnost s těmi nejlepšími a nejzajímavějšími světovými články. Ochuzena nezůstala ani mládež či děti, k dostání byly časopisy Mladý Zlín, Malé noviny, Průkopník mladého muže či časopis Dál a výš. Vydávány byly také odborné časopisy pro gumaře či prodavače. K raritě baťovského tisku patří edice brožur K.O.V. – takzvané Kursy osobní výkonnosti, jejichž cílem bylo dopomoci každému člověku stát se lepším.

Účastníkům konference nabízíme jedinečnou možnost se s těmito jednotlivými tituly seznámit.
Výstava Tomáš Baťa - Československý selfmademan

Výstavu "Tomáš Baťa - československý selfmademan" vytvořili učitelé a studenti ze zlínského Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť. Na přípravě výstavy pracovali několik měsíců ve spolupráci s historikem PhDr. Zdeňkem Pokludou, Občanským sdružením PANT, které se zabývá zaváděním výuky moderních dějin do škol, a Nadací Tomáše Bati. Vedoucí autorského týmu Jana Pešatová k práci na výstavě řekla: „Výstavě předcházelo dotazování studentů, co by na takové výstavě chtěli vidět, co je zajímá. Výsledkem naší práce je dnes 12 výstavních panelů, na kterých se autoři pokusili zachytit aspoň část z nepřeberného množství dokumentů, fotografií, plakátů a dalších svědků doby, které by více přiblížily současným mladým lidem vyjímečnou osobnost Tomáše Bati." Možnost prohlédnout si výstavní panely na univerzitní půděbude součástí doprovodného programu konference.© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.