Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Konference se uskuteční v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, 760 01 Zlín.

Přihlášky účastníků

Přihlášku prostřednictvím on-line formuláře zašlete nejpozději do 13. 4. 2014.
Přihláška je k dispozici zde.

Účastnický poplatek

Ve výši Kč 1999,- zahrnuje

  • konferenční poplatek
  • občerstvení
  • prohlídku Obuvnického muzea
  • společenský večer

Na základě zaslání přihlášky (on-line) bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.