Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

PROGRAM

9:00 - 9:30 Registrace účastníků
9:30 - 12:00 Zahájení konference, plenární jednání (moderovaná diskuse)
12:00 -13:00 Oběd
13:00 - 15:00 Jednání v sekcích
15:00 - 15:30 Přestávka s občerstvením
15:30 - 17:30 Jednání v sekcích
18:30 - 19:30 Prohlídka Obuvnického muzea
19:30 - 23:00 Společenský večer v prostorách Baťova institutu 14/15

Konference bude obohacena o řadu doprovodných akcí a prezentaci dobových materiálů.

Plenární jednání

V rámci plenárního zasedání jsme pro Vás připravili moderovanou diskusi, kde dojde k zajímavému představení názorů významných zástupců z podnikatelské praxe, veřejné správy a akademické sféry na dané téma. Účast na diskuzi předběžně přislíbili:

 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Ivan Baťka, předseda představenstva Fosfa akciová společnost
 • JUDr. Stanislav Knotek, Advokátní kancelář KNOTEK
 • prof. Ing. Ján Košturiak Ph.D., IPA Slovakia, profesor působící na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Josef Křemeček, MBA, ředitel výrobního úseku společnosti Mitas a.s
 • Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel společnosti Continental Barum spol. s r.o.
 • Ing. Jaroslav Odstrčil, člen představenstva Baťa, a.s.
 • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel Slováckých strojíren a. s.
 • prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D., profesor působící na Fordham University
  v New Yorku a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Program a témata jednotlivých sekcí

 1. Baťův odkaz v podnikatelské praxi
 2. Odpovědnost vůči společnosti
 3. Inspirace pro rozvoj města a kraje


© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.