Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

Odpovědnost vůči společnosti

Ing. Otto Daněk

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Je absolventem VŠCHT Pardubice (obor makromolekulární chemie). Vícepresident Asociace exportérů, člen Asociace manažerů ČR, člen představenstva Českomoravské elektrotechnické asociace a také občanského sdružení Etika podnikání a veřejné správy. Působí jako externí spolupracovník na Univerzitě Pardubice a VŠFS Praha. Je členem Tripartity KHK, člen sboru poradců ministra zahraničních věcí. Absolvoval stáže v Japonsku, USA, SRN a Hongkongu. Je ženatý, má 2 dospělé syny.

doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc.

Přednáší předmět Manažerská etika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Univerzitě Pardubice. Ve spolupráci s fakultami obou univerzit pořádá konference a kulaté stoly se zaměřením na význam etiky v ekonomice a kvalitativní management. Před téměř dvaceti lety založil občanské sdružení Etika podnikání a veřejné správy, kterého je předsedou. Je autorem mnoha odborných publikací, zvláště monografií.

PaedDr. Alena Gajdůšková

Narodila se v Praze, žije ve Zlínském kraji. Profesí je učitelka a personalistka. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě a postdiplomního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor veřejná správa a regionální rozvoj. Od roku 1986 působí v komunální politice. Byla tajemnicí poslaneckého klubu a poradkyní předsedy vlády. V roce 2002 byla zvolena poprvé senátorkou za ČSSD. Zastávala funkci místopředsedkyně výboru pro záležitosti Evropské unie, byla předsedkyní Senátorskému klubu ČSSD. Jejími politickými tématy jsou zejména Evropská unie a proces integrace, služby ve veřejném zájmu, lidská práva a proces evropské integrace. Od roku 2008 vykonává funkci místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. Je členkou správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, členkou dozorčí rady Krajské nemocnice Tomáše Bati. Od roku 2008 je 1. viceprezidentkou a pacientskou ombudsmankou Svazu pacientů ČR. V roce 2013 byla zvolena místopředsedkyní ČSSD. V roce 2012 obdržela ocenění „Lady Pro“.

Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.

Zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Autorka odborných knih „Společenská odpovědnost firem – etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi“ (OPS, 2010) a „Nový pohled na společenskou odpovědnost firem – Strategická CSR“ (Nava, 2012), celé řady odborných statí, vědeckých studií a metodických příruček zabývajících se problematikou společenské odpovědnosti a odpovědného podnikání. Je certifikovanou manažerkou společenské odpovědnosti M-CSR od České společnosti pro jakost, o.s., členkou Odborné sekce Společenská odpovědnost organizací (OS CSR) Rady kvality ČR, nabízí vzdělávání a poradenství v oblasti společenské odpovědnosti firem, etiky v podnikání, lidských práv a environmentální politiky. Vystupuje jako účastnice debat a panelistka řady konferencí o společenské odpovědnosti a udržitelném podnikání. Na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni obhájila v roce 2011 doktorskou disertační práci s názvem "Vliv společenské odpovědnosti firem na zvýšení jejich konkurenceschopnosti v globalizovaném trhu".

Libor Malý

Praktikující buddhista, úspěšný podnikatel a zakladatel platformy Hearth.net založené na ekonomice daru. Poté co založil, úspěšně rozvíjel a po 16 letech dobře prodal servery Jobs.cz a Prace.cz - lídry na trhu on-line náboru zaměstnanců v České republice, se dnes Libor Malý plně věnuje podpoře buddhistických komunit, rozvoje myšlení ekonomiky daru a podpoře filantropických projektů, které ho oslovily svou pozitivní energií. Na podzim roku 2013 zorganizoval vůbec první učení Jeho Svatosti Dalajlamy v České republice. Libor Malý je předsedou občanského sdružení Adato Paradigma, členem Young Presidents´ Organization, správní rady neziskové organizace ASIA, podporující rozvojové projekty v Himalájích a Tibetu, členem představenstva International Dzogchen Community a členem neziskové organizace Global Philanthropic Circle Synergos.

Ing. Stanislav Martinec

V roce 1992 založil firmu KOMA MODULAR s.r.o., která je specialistou na modulární výstavbu. Firma postupnými inovacemi výrobků a procesů dosáhla významného postavení na českém a evropském trhu. Firma během více než dvaceti let své existence získala řadu ocenění, v roce 2010 se stala Inovační firmou Zlínského kraje. V prosinci 2013 vyhrála společnost KOMA výběrové řízení a stala se dodavatelem pavilonu České republiky na světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně.

David Ondráčka, M.A.

Je ředitelem Transparency International a specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a investic , reformy veřejné správy a veřejných politik. Absolvoval Středoevropskou univerzitu v Budapešti, po studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické filozofie na NYU v New Yorku. V roce 2013 strávil semestr na Columbia University s podporou Fulbrightova stipendia. V Transparency International pracuje od roku 2001, od ledna 2008 na pozici ředitele. V roce 2009 dostal za svou činnost cenu Alice Gariggue Masaryk.

Mgr. Iva Petříčková MSc. M.A.

Vystudovala Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a Development Studies na britské London School of Economics and Political Science. V minulosti působila jako vedoucí kanceláře poslance Evropského parlamentu, dále jako event manažerka Forum 2000, expertní pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR, organizace ADRA a energetické společnosti GDF Suez. V současnosti působí jako výkonná ředitelka Business Leaders Forum - platformy společensky odpovědných firem. V rámci problematiky CSR se věnuje vlivu společenské odpovědnosti firem na jejich konkurenceschopnost a na upevnění firemní reputace. Věnuje se dopadu CSR na ekonomický a sociální rozvoj zemí globálního Jihu.

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

Od roku 2008 je členkou Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, národnostní otázky a menšiny. Vystudovala filozofickou fakultu se zaměřením na etiku na státní univerzitě v Sankt – Peterburgu. Dříve pracovala jako učitelka na ZŠ a SŠ, byla externí pracovnicí telefonické krizové intervence a regionální televize.

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Je profesorkou mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jako prorektorka pro pedagogiku řídila restrukturalizaci univerzitních programů v souladu se standardy evropského vzdělávacího prostoru, jako děkanka Fakulty mezinárodních vztahů dovedla fakultu jako první v České republice k získání mezinárodní akreditace EPAS udělované prestižní European Foundation for Management Development. Je členkou představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se specializuje na mezinárodní strategický management, problematiku odpovědného vůdcovství a udržitelnost.

PaedDr. Jaroslav Müllner, Ph.D.

Vysokoškolské vzdělání získal na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v roce 1982 v oboru učitelství matematiky a fyziky. V průběhu studia se hlouběji zabýval zejména oblastí matematického modelování reálných situací, konkrétně modely týkající se didaktických testů. V roce 1991 byl zvolen místopředsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. V letech 2000 – 2006 působil na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v pozici náměstka ministra. Od roku 2006 do prosince 2010 pracoval v České školní inspekci na pozici náměstka Ústřední školní inspektorky. Koncem roku 2010 nastoupil do Kanceláře Senátu PČR do funkce ředitele sekretariátu předsedy Senátu, kde pracuje dosud.


Zpět


© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.