Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

Odpovědnost vůči společnosti

„Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.“ (Tomáš Baťa, 1932)

Etika a společenská odpovědnost je jedním z předpokladů dlouhodobě úspěšného podnikání a podílí se na vytváření pozitivního vztahu s vnějším okolím i vnitřním prostředím firem. Toho si byl vědom už Tomáš Baťa.

Nyní, v době, kdy současné podnikatelské prostředí je stále více ovlivňováno globalizačním procesem, je přijetí odpovědnosti zvláště důležité. Firmy dneška nejsou limitovány hranicemi státu, kde působí, jsou multikulturní, s celosvětovou expanzí a působností. Tato situace přímo vybízí k hledání nové kolektivní odpovědnosti, k hledání a ztotožnění se společnými morálními hodnotami a etickými pravidly.

Jak je vnímána odpovědnost vůči společnosti podnikateli, politiky či akademiky? V čem je Baťův odkaz pro jejich činnost inspirativní? K čemu je dobré být zodpovědný? Přijďte a zapojte se do diskuze.

Hlavní řečníci sekce:

Moderovat sekci bude Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.


Zpět


© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.