Pozvánka


 
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
PROGRAM
ORGANIZAČNÍ POKYNY
UBYTOVÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE - KONTAKTY
DOPROVODNÝ PROGRAM

Baťův odkaz v podnikatelské praxi

Mé dílo nemůže zaniknout a nezanikne. Tyto budovy – možná, budovy, komíny, stroje.
Ale můj systém zůstane k užitku všem, kteří přijdou po nás.“
(Tomáš Baťa, 1932)

Sekce Baťův odkaz podnikatelské praxi nabízí prostor pro zamyšlení se nad otázkou, jak využít odkaz Tomáše Bati a jeho systém pro současné podnikatelské prostředí. O sdílení svých zkušeností s využíváním „Systému řízení Baťa“ se podělí představitelé podnikatelského sektoru, akademici, odborníci a přímí účastníci baťovské éry (členové Klubu absolventů Baťovy školy práce).

Hlavní řečníci sekce:

Moderovat sekci budou doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. a Ing. Mgr. Gabriela Končitíková.


Zpět


© 2014 FAME| Web designBARBARA DESIGN, all rights reserved.